Irioka

[de vereniging voor studenten met een leven]

Irioka is ...

Oprichting

2001

Irioka werd opgericht in 2001 door 21 studenten aan de Iris Hogeschool Brussel, die later gefusioneerd is met Ehsal tot HUB en nu na fusionering met KAHO een nieuwe naam heeft gekregen, ODISEE. In haar 1e jaar bestond Irioka uit 120 leden

Het praesidium bestaat uit studenten van de richtingen ' Milieu en preventiemanagement', 'Optiek en optometrie', 'Sociaal werk', 'Medische beeldvorming', 'Verpleegkunde' en 'Ergotherapie'.

Student zijn, is de mooiste en beste tijd van je leven!  Het is de laatste stap naar een professionele carrière, en daarom wil Irioka haar leden naast het studeren iets extra's aanbieden: een studententijd die men nooit zal vergeten!

Naast tal van activiteiten, zijn er ook een aantal voordelen aan Irioka! Zo krijg je contact met veel studenten uit verschillende richtingen en maak je vrienden voor het leven. Je legt ook een hoop contacten die altijd van pas kunnen komen in het verdere leven. Voor wie denkt dat een studentenvereniging niet samen gaat met leren en toch slagen voor je opleiding zit ook helemaal mis, er zijn vele leden die ook in jou opleiding zitten en je kan dus aan hen altijd nog uitleg vragen.

 

Betekenis, clubkleuren en het wapenschild


Irioka is een letterwoord (acroniem voor de slimmeriken) met als betekenis:
IRI:    Iris Hogeschool Brussel
O:     Optiek en optometrie
K:     (k)En
A:     Arbeidsorganisatie en gezondheid

 

Van alle clubs in Brussel en omstreken beschikt Irioka zonder twijfel over de mooiste clubkleuren (rood-wit-zwart).  De kleuren komen overeen met de kleuren van de Iris Hogeschool Brussel.

Het wapenschild van Irioka heeft de vorm van het heraldisch schild, horizontaal aan het hoofd en zonder puntige einde aan de voet.  Het schild van Irioka kan opgesplitst worden in de volgende onderdelen: de benaming, het clubsymbool, het monogram en Vlaamse Leeuw.

De benaming, bovenaan het schild, is logischerwijs de naam Irioka, en heeft als achtergrond de hoofdkleur van de club, rood.

Het clubsymbool, links bovenaan, bestaat uit een helm en een oog.  De helm verwijst naar de richting arbeidsorganisatie en gezondheid (veiligheid staat immers centraal in deze opleiding).  Het oog staat dan weer centraal in de opleiding Optiek en optometrie.

Het monogram bestaat uit de letters V, C en F, beginletters van vivat, crescat en floreat, dooreengevlochten met de beginletter I (Irioka) en gevolgd door een uitroepteken.

De Vlaamse Leeuw toont aan dat Irioka een Vlaamsgezinde club is.

Contact

Bij het praesidium moet je zijn voor al je vragen of opmerkingen. Je vindt ze in de club, in school of op facebook. Je kan ze ook gewoon een mail sturen (studentenclub.irioka@gmail.com).